Privacy Policy en Cookie Policy

24uursbezorging.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.24uursbezorging.nl – info [APENSTAART] 24uursbezorging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

24uursbezorging.nl verwerkt voor zover wij weten nagenoeg geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Alleen onze site en bijvoorbeeld hostingprovider verzamelen gegevens zoals het ip-adres. Ook gebruiken we geen social media plugins. Als je er van overtuigd bent dat wij toch zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info AT 24uursbezorging.nl, dan nemen wij maatregelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [APENSTAART] 24uursbezorging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

24uursbezorging.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– 24uursbezorging.nl analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

24uursbezorging.nl neemt voor zover zij weten geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 24uursbezorging.nl) tussen zit. 24uursbezorging.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hotjar en Google Analytics

Wij versturen statistische data geanonimiseerd naar Hotjar en Google Analytics.

Verder gebruiken wij Google Adsense.

Mocht je de indruk hebben dat hier toch gebruik van gemaakt raden wij je aan ons te mailen op info [APENSTAART] 24uursbezorging.nl .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

24uursbezorging.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is gelijk aan die van Google Analytics, WordPress & Hotjar.

Delen van persoonsgegevens met derden

24uursbezorging.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. 24uursbezorging.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

24uursbezorging.nl gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door 24uursbezorging.nl en heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info [APENSTAART] 24uursbezorging.nl.

24uursbezorging.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Verder geven sommige van onze statistieken programma gehoor aan de Do-Not-Track functionaliteit. Hoe je dat doet leest je hier: https://allaboutdnt.com . Hotjar kunt je uitschakelen via deze pagina: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

24uursbezorging.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info [APENSTAART] 24uursbezorging.nl